Login

Signup

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB çocukluk döneminin en yaygın görülen nörobiyolojik bozukluğudur. Bunun sebebinin bir nörondan diğerine sinyal taşınmasına yardımcı olan taşıyıcı nöronların, uyaranları iletmesindeki aksaklıklar olduğu düşünülmektedir.

Bu teşhislerin konulabilmesi için arada bir görülen bulgular yeterli değildir. Teşhis için birçok ortamda kendini gösteren birden fazla bulguya ihtiyaç vardır. Yani “kitap okurken ve ders anlatılırken odaklanamıyorum.” demek DEHB teşhisi için yeterli değildir.

Teşhis konulabilmesi için belirtilerin bazılarının 7 yaşından önce gözlemlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bazı belirtilerin iki ya da daha fazla ortamda belirlenmiş olması gerekmektedir. (ör.; okul, ev, iş ya da sosyal aktivitelerle). Aynı zamanda bu belirtiler DEHB’li olanların sosyal, iş ya da akademik performanslarını anlamlı bir biçimde zayıflatmalı ve duygu durum bozukluğu, kaygı bozukluğu, sosyal ilişki bozukluğu ya da kişilik bozukluğu olarak daha iyi açıklanabilir özelliklerde olmamalıdır.

Peki Bu Belirtiler Nelerdir?

Dikkat Eksikliğinin Baskın Olduğu DEHB Türü

Dikkat eksikliğinin baskın olduğu DEHB türü ile tanılanmış öğrenciler, okul performanslarındaki düşüklük ve yüzde 35’ten yüzde 50’ye varan oranda özel öğrenme güçlüğü ile birlikte tanılanabilirler. Bu öğrenciler okulda dikkat hataları yapabilir, bir faaliyet üzerinde uzun süre çalışmakta güçlük yaşayabilir ve dış uyaranların etkisine açık olabilirler.

Hiperaktif – Dürtüselliğin Baskın Olduğu DEHB Türü

Hiperaktif – Dürtüselliğin Baskın Olduğu DEHB Türü ile tanılanmış öğrenciler sınırsız enerji ve belirli bir süre yerinde durmada yaşadıkları güçlükle dikkati çekerler. Bir yerde otururken bile oturuyor gibi gözükmezler. Her an hareket etmeye hazır konumdadırlar. Okulda bu durum sıklıkla bir disiplin sorunu olarak ele alınır ve bu durum problemin büyümesine neden olabilir.

Karışık Tip

Dikkat eksikliğinin bakın olduğu DEHB türü ile hiperaktif – dürtüselliğin baskın olduğu DEHB türünün bir arada tanılanmasına “karışık tip” denir. Bu öğrenciler, DEHB’nin tanısı en hızlı artış gösteren ve en çok yaygınlaşan kategorisini temsil etmektedir.

  • DEHB’in evrensel özellikleri olarak nelerin görüldüğü konusunda bilgi paylaşanların fikir birliğine ulaşmakta yaşadıkları zorluklar nedeniyle okul çağındaki kaç çocuğun DEHB’li olduğu tam olarak belirlenememektedir. Tahmin edilen oran yüzde 3 ile 5 oranındadır.

DEHB