Login

Signup

Down Sendromu Nedir?

Down Sendromu çoğunlukla zihinsel engelle birlikte görülen ve 23 çift kromozomun 46 olmaması yerine 47 olması durumunda ortaya çıkan bir kromozom bozukluğudur. “Trizomi 21” olarak da bilinir. Bu kromozom bozukluğu beynin yapısını ve fonksiyonel özelliklerini etkilemektedir. Dolayısıyla Down Sendromlu bireylerde bilişsel ve davranışsal problemler görülmektedir.

Her 732 doğumdan birinde Down Sendromlu doğan bireylerin ortalama %85’inde zekâ puanı 40-60 arasında değişen hafif veya orta düzeyde zihinsel yetersizlik görülürken %15’inde zekâ puanı 40’ın altına düşen ağır düzeyde zihinsel yetersizlik görülmektedir.

Down Sendromu’nun Ülkemizde ve Dünyada Görülme Sıklığı

Tüm dünyada bu oran yaklaşık olarak her 10.000 doğumda 10’dur. Avrupa’da kayıtlı yeni doğan içerisinde %8’lik bölümü Down Sendromu oluşturmaktadır. Ülkemizde Down Sendrom’lu doğan canlı bebek oranı; Türkiye Özürlüler Araştırması (2002, 2011) verilerine göre ortalama 8-10 / 100,00’dur.

Down Sendromuna Neden Olan Etmenler Nelerdir?

Down Sendromu kromozom anomalisi sebebiyle ortaya çıkar. Bu anomaliye tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemekle beraber genetik temellidir.  Annenin yaşının 35’ten büyük olması ve babanın yaşlı olmasının bebekte Down Sendromu olasılığını arttırdığı düşünülmektedir. Ayrıca ailede Down Sendromlu bireyler varsa bu da bebekte Down Sendromu görülme olasılığını arttırmaktadır.

Merkezimizde Uygulanan Testler