Login

Signup

İLGİ Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirmeye Dayalı Eğitim Planlama Süreci

Kurumumuzda;

Çocuklarımızın tıbbi tanıları göz önünde bulundurulmakla birlikte eğitsel ve davranışsal olarak değerlendirmeleri yapılarak buna dayalı olarak alacağı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına karar verilir.

  • Sizinle çocuğunuz hakkında bir ön görüşme yapılır. Çocuğunuz kesin yargılara varmadan genel anlamda gözlemlenir.
  • Çocuğunuzu tanımak amacı ile sizden portfolyo kayıtları istenir. Ailenin çocuğun eğitimine nitelikli katılımını sağlamak amacı ile ailenin gereksinim duyduğu bireysel danışmanlık ve/veya küçük grup eğitim konuları belirlenir.

Çocuğunuzun eğitimine, taslak bir haftalık programla eğitsel ve davranışsal değerlendirmesini yapmak amacı ile başlanır. Belirli bir süre içerisinde çocuğunuzun eğitsel-davranışsal değerlendirmesi yapılır. Uzman personelimiz tarafından çocuğunuzun eğitsel ve davranışsal performansı rapor edilir. Bu amaçla; görüşme, gözlem formları, gelişim kontrol listeleri, portfolyo kayıtları gibi mutlak ölçütlü değerlendirme araçları kullanılır.

  • Çocuğunuzun eğitsel ve davranışsal değerlendirmesine dayalı olarak gereksinim duyduğu eğitim alanları, alması gereken eğitim saati, uzman grupları ve yöntemleri belirlenerek çocuğunuza uygun eğitim programının gerekleri belirlenir ve aile ile görüşülerek program kesinleştirilir.
  • Çocucuğunuzun gereksinimlerine uygun Bireysel Eğitim Planı (BEP), Davranış Müdahale Prosedürü, (DMP) oluşturulur.
  • Alan mezunu uzman eğitimciler tarafından eğitim programları uygulanır ve belirli sürelerle eğitim sonuçları izlenerek değerlendirilir. İlerleyen süreçte BEP ve DMP güncellenir.
ilgi-otizm-biz-kimiz

DIR Floortime Modeli

DIR Floortime modeli, her çocuğun bireysel farklılıklarını ve   gelişim düzeyini göz önüne alarak, eğitmenin çocukla sıcak, güven ve duygu içeren bir etkileşim içinde oyun oynamasıdır.  DIR Floortime modeli çocukla terapist arasında kurulan ilişkiden yararlanarak çocuğun iletişim yeteneklerini ve düşünme becerilerini geliştirir, olumlu davranışlarını arttırır.

Psikiyatri ve pediatri alanında klinik profesör olan Dr. Greenspan ve onunla aynı alanda çalışan uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. DIR Floortime modelinde en önemli adım çocuğu tanımaktır ve terapi süreci çocuğun liderliğinde aynı zamanda çocuk ve terapistin işbirliği içinde gerçekleşir. Bu modelin başarıya ulaşmasındaki en önemli noktalardan biri de hem çocuğun hem de terapistin birlikte geçirdikleri zamandan keyif almasıdır. Amaç çocuğun bireysel ve gelişimsel özelliklerini tanıdıktan sonra çocuğun duygularını, ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını anlamak ve bu bilgilerden yararlanarak çocukla oyun yoluyla etkileşime geçerek, çocuğu gelişim basamağında bir üst düzeye taşımaktır.

                  DIR( Developmental, Individual Differences, Relationship-based) modeli DIR Floortime modelinin temelini oluşturur. Burada 3 önemli bölüm vardır:

Developmental (Gelişimsel Bölüm): çocuğun gelişimde hangi aşamada olduğu öğrenilir. Altı Fonksiyonel Duygusal Gelişim basamağı (FEDL) çocukların düşünsel ve duygusal olarak büyürken öğrendikleri gelişimsel kapasiteleri kapsar. Çocuğun hangi gelişimsel aşamada terapide oldukça önemlidir.

Eğitim Programlarımız