Login

Signup

Stajyer

Mesleki yetkinlik, bilgi, beceri ve tutumun bir araya gelmesi ile sergilenebilmektedir. Özel eğitim sürecinde yer alacak profesyonellerin yetkinlik kazanabilmesi ve uygulama süreçlerine yönelik gözlem ve çalışmalarda bulunabilmeleri bağlamında kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz.

Bu bağlamda, üniversitelerin Özel Eğitim, Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Beden Eğitimi ve Ergoterapi bölümlerinde öğrenim gören meslektaşlarımızı meslek hayatına hazırlamak ve gelişimlerine katkı sağlamak için kurumumuzda sistematik olarak gözlem fırsatları yaratarak, sisteme oryante ederek ve adım adım sürece dahil olmalarını sağlayarak mesleki yetkinliklerini geliştirmeye odaklanıyoruz.

Gölge Öğretmenlik Abla ve Abilik

Özel gereksinimli çocuklarımızın (Özellikle OSB olan çocuklarımızın) önemli destek kişilerinden biri de gölge öğretmenler abla ya da abilerdir. Bu bağlamda, çocuğun gereksinimine dayalı olarak gerekli olan durumlarda evde, okulda ve sosyal çevrede ipuçlarını giderek silikleştirerek çocuklarımızın bağımsızlık kazanmalarına destek verecek gölge öğretmenler, abla ya da abileri eğitim sürecine dahil ediyoruz.

Çocuklarımızın gereksinimlerine dayalı olarak gölge öğretmen, abla ya da abileri hizmet içi eğitim programlarımızda eğiterek ve sistemli danışmanlık hizmeti vererek destekliyoruz. Bu yolla, özel gereksinimli çocuklarımız hakkında bilgi ve yetkinlik sahibi olan destek personellerle çocuklarımızın nitelikli ve koordine olmuş destek çevrelerini oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü özel gereksinimli çocuklarımızın neyi yapıp yapamayacakları gereksinimleri, güçlü ve zayıf yanları kadar ne nitelikte bir destek eğitim çevresinde yer aldıkları ile de doğrudan orantılı.

Gölge Öğretmenlik