Login

Signup

Kreş ve Okul Ziyaretleri

Okul öncesi dönemde özel gereksinimli bireylerin olağan gelişim gösteren yaşıtlarıyla bir arada bulunmaları sosyal becerileri, uyum becerileri, olumlu davranışları model alma ve okul öncesi eğitim haklarından yararlanmaları açısından oldukça önem göstermektedir. Kreş ve anaokulu ortamında özel gereksinimli çocukların kaynaştırmalarının nitelikli şekilde yapılabilmesi için kurumumuz tarafından kreş öğretmenleri ile görüşmeler ve kreş ziyaretleri yapılmaktadır. Karşılıklı bilgi ve görüş alış verişinde bulunularak özel gereksinimli bir çocuğun kreş/anaokulu ortamından en üst düzeyde yarar sağlaması amaçlanmaktadır.

Yine okul dönemindeki özel gereksinimli bireylerin devam ettikleri okuldaki öğretmen ve rehberlik birimleriyle temasa geçilerek bilgi ve görüş alış verişinde bulunulmakta ve BEP toplantılarına önceden ayarlanması koşuluyla katılım sağlanmaktadır.

Gölge Öğretmenlik