Login

Signup

Merkezimizde Uygulanan Testler (Ana Başlık)

  • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (MİHÖ)

  • Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ)

  • Peabody Resim Kelime Testi

  • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV)

  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Merkezimizde Uygulanan Testler