Login

Signup

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar nelerde zorluk yaşarlar?

 • Akıl yürütme
 • Konuşma, dinleme,
 • Okuma yazma,
 • Matematik Aritmetik becerileri

 

Öğrenme Güçlüğü;

 • Eşlik etme; iki problem yada yetersizliğin aynı anda görüldüğü durumlar eşlik etme olarak isimlendirilir. Öğrenme güçlüğüne eşlik eden başlıca iki durum vardır bunlar; dikkat eksikliği-hiperaktivite ve üstün zekalılıktır.
 • Çocuk sadece öğrenmede değil, sosyal alanlarda (oyun, iletişim vb.) güçlük yaşayabilir.
 • Sıklığı; okul popülasyonunun %8 ile %15’inde gerçek anlamda öğrenme güçlüğü olduğu tahmin edilmektedir.
 • Öğrenme güçlüğü olan çocukların sayısı azımsanmayacak sayıdadır ve genellikle okula başlama yaşı geldiğinde çocuktan beklenen akademik başarıyı gösteremediğinde fark edilirler

 

Sınıflandırma

Okuma güçlüğü (Disleksi)

 • En belirgin özelliği harfler ve kelimelerin karıştırılması ve tersten algılanmasıdır. Sözcükleri tanıyabilmelerine rağmen sesleri birleştirmekte güçlük çekerler. Okuma ve konuşmada sorun yaşarlar.
 • Okumada yaşıtlarına göre daha geriden takip ederler, bu yüzden sıklıkla ilkokula başladıktan sonra fark edilirler.

Yazma güçlüğü (Disgrafi)

 • Sınıftaki yaşıtlarına göre yazması daha yavaştır. Harf, hece, noktalama ve dil bilgisi yanlışları yapabilirler. Yazı yazarken boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi birkaç parçaya bölerek yazarlar. Düzensiz bir yazıları vardır.

Aritmetik güçlük (Diskalkuli)

 • Dört işlemi yapmakta zorlanır, problemin çözümüne gitmekte zorluk çekerler. Yavaştırlar ve parmakla sayarlar. Aritmetikte kullanılan bazı sembol, işaret ve terimleri anlamakta güçlük çekerler.
 • Çarpım tablosunu ezberlemekte de zorluk yaşarlar.

 

 

Öğrenme güçlüğünü zihinsel yetersizlikle karıştırmamak gerekir. Öğrenme güçlüğünde sorun zihinsel kapasitede değil onu kullanabilme becerisindedir.

 

Öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri:

 • Akademik başarı düşüklüğü
 • Okuma güçlükleri
 • Okuduğunu anlamada güçlükler
 • Sözcük tanıma problemleri
 • Zayıf okuma
 • Matematik becerilerinde problemler
 • Dikkat-bellek problemleri
 • Sosyal duygusal problemler
 • Algısal yetersizlikler

 

Erken Çocukluktaki Belirtileri

 • Dil gelişiminde problemler, konuşmada bozukluk
 • Zaman kavramlarını anlamada zorluk
 • Kavram gelişiminde zayıflık
 • Hafızada güçlük,akılda tutamama
 • Çok hareketlilik
 • El-göz koordinasyonunda problemler
 • Görsel hafızada problemler

 

Okul dönemindeki çocuklarda belirtileri

 • Okul başarısındaki düşüklük
 • Dikkat-odaklanma problemleri
 • Bellekte zayıflık
 • Düzensizlik
 • Mekan-gün-ay gibi kavramlarda zayıflık
 • Sosyal becerilerde yetersizlik
 • Aritmetikte zorlanma
 • Duygusal hassaslık ve davranış problemleri

Ne yapmam gerekiyor?

 

 • En etkili yaklaşım eğitimdir.
 • Bahsedilen eğitim okulda alınan eğitimden farklıdır. Eğitimin içeriği bireylere ve ihtiyaçlarına özel oluşturulmaktadır. Bu eğitimde çocuğun görsel, işitsel, ardışıklık, motor beceriler, koordinasyon, okuma-yazmadaki ve aritmetik becerilerdeki gelişimleri desteklenerek, çocuğun gelişiminde ilerleme kaydetmek amaçlanır.
 • Öğrenme güçlüğü olan çocukları değerlendirme birçok uzman ile yapılmaktadır.
 • Bu kapsamda, uzman öğretmen, göz doktoru, psikiyatrist, psikolog, odyolog, eğitim danışmanı, duyu-motor eğitimi için uzman ve nörolog görev almaktadır.
 • Öğrenme güçlüğü tanısı alan bireylerin birbirinden farklı özellikler taşıdığı göz önün alındığında, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirdikten sonra Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) düzenlenir. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, bireyin algısal, motor, dil, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarına odaklanıldığı, normal müfredatın içine bu etkinlikleri yayıldığı, gerekirse akran öğretmenliği, eşli okuma gibi yardımcı öğrenme öğelerinin kullanıldığı farklı birtakım program ve yöntemleri içerir.

 

Anne – Babaya öneriler

 • Öğretmen-uzman ve veli işbirliği sağlanarak çocuğa verilebilecek en uygun programı düzenlenmelidir
 • Ev ödevleri konusunda başarı duygusu sağlayıcı çalışmalar yapmalı, ev dönüşü ödevleri kontrol edilmelidir.
 • Sınıf içerisinde duygusal anlamda güvenli bir çevre oluşturulmalıdır.
 • Onun beceri ve gelişimi yönünde uyaranlar ve ortam oluşturulmalıdır.
 • Dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda, çocuğa verilen ödevlerin adım adım, kolaydan zora doğru olmasıdır.
 • Çocuğa değer verildiği gösterilmeli ve çocuk cesaretlendirilmelidir.
 • Ödev yapma, planlı ve düzenli çalışma konusunda ona davranış kazandırılmalıdır ve ona yol gösterilmelidir.
 • Başka çocuklarla kıyaslanmamalı ve onun önemli bir birey olduğu unutulmamalıdır.
Öğrenme Güçlüğü