Login

Signup

‘BENİ TANI’ (RECOGNIZE ME) PROJESİ BAŞLIYOR

Derneğimizin ‘Beni Tanı’ (Recognize Me) adlı projesi Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı – Beşinci Dönem (CSD-V)  kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır. Macaristan’dan  B.H.R.G. Alapítvány, Slovakya’dan Rata o.z. isimli iki sivil toplum kuruluşunun ortak olarak yer aldığı projemize Çankaya Belediyesi iştirakçi olarak destek verecektir. Projemizde Avrupalı STK’larla iş birliğini artırarak OSB’nin erken tanı ve müdahalesi için gelişmiş eğitimsel mekanizmaların başlatılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda eğitimci ve aileler için farkındalık geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, okul öncesi eğitim profesyonellerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yürütülmesine 01.04.2019 tarihinde başlanacak olan projemiz, 15 ay süreyle devam edecektir.

“Buradayız Bize Yer Açın” Projesi

MAKE ROOM FOR US, WE ARE HERE: İlgi Otizm Derneği olarak AB Bakanlığı CSD-IV/ENT/22 kapsamında yürütülen “Buradayız Bize Yer Açın” Projesi yapılmıştır. Proje kapsamında öncelikle sosyal girişimcilik örneklerinin incelenmesi için İtalya’da Lets Keep Learning ortak kurumunun ev sahipliğinde 5 günlük bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Burada konunun uzmanları ile görüşmeler sağlanarak ülkemize adapte edilebilecek iş modelleri hakkında bilgi alınmıştır. Bunun sonucunda, seçilen örneklerin otizmli bireylere uygunluğu ve Türkiye’ye uyarlanabilmesi açısından bir inceleme yapılarak bir karşılaştırma raporu hazırlanmıştır. İlerleyen süreçte, Sosyal Girişimcilik Modelinin adapte edilmesi ve geliştirilmesi için; öncelikle sosyal girişimcilik modelinin sektörünün belirlenmesi adına pazar araştırması gerçekleştirilmiş ve seçilen sektöre ilişkin bir iş planı hazırlanmıştır. Sosyal girişimcilik Modelinin uygulamaya geçirilmesi aşamasında, İLGİ Otizm Derneği’nin sorumluluğu altındaki otizmli bireylerin çalışabileceği, üretim veya hizmet sunan bir model çalışma ortamı hazırlanarak otizmli bireylerin bu ortama adapte olabilmesi için bir oryantasyon eğitimi sağlanmıştır. Genel çerçevesi mesleki eğitim uzmanı ve özel eğitim uzmanı tarafından hazırlan eğitimler ile katılan 20 bireye üç ay boyunca dokuma alanında mesleki beceri, iş yeri tecrübesi, iş yerinde davranış ve iletişim gibi konularda eğitim verilmiştir. Bu aşamada üç adet geleneksel dokuma tezgahı, beş adet masa üstü dokuma tezgahı ile başlanan atölyeye daha sonraları ileri seviyelere yönelik bir adet geleneksel dokuma tezgahı daha alınmıştır. Farkındalık geliştirme çalışmaları aşamasında, otizmli bireylerin çalışma potansiyeline ilişkin iki seminer düzenlenerek olumsuz algının değiştirilmesi ve farkındalık oluşturulması yönünde çalışma sağlanmıştır.  Seminerlere yaklaşık 200 kişi bireylerin ailelerinden, potansiyel işverenlerden ve sivil toplum temsilcilerinden katılım sağlanmıştır. Yine otizmli bireylere ve ailelere özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar konusunda bir seminer verilerek iş görüşmelerine hazırlanmalarına katkı sağlanmıştır. Proje kapsamında, STK’lar arasında diyaloğun artırılması amacıyla, iki çalıştay düzenlendi. Birinci çalıştayda, otizmli bireylerin yeteneklerine uygun iş sektörlerinden ve STK temsilcilerinden, işverenlerden, uzmanlardan ve dezavantajlı bireylerden 50 katılımcıya, Sivil Toplum Diyaloğu pekiştirilerek model işletme ve süreçler anlatılmıştır. Daha sonra gruplara ayrılan katılımcılar tarafından sosyal girişimcilik örnekleri oluşturulmuştur. İkinci çalıştayda, sosyal girişimciliğin artırılması için ilk çalıştayda belirlenen iş modellerinin gerçekleştirilmesi adına eylem planı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

ilgi-otizm-biz-kimiz

İlgi Otizm Derneği Hareket Eğitimi Projesi

Hareket; gün içerisinde istemli veya istem dışı, vücudumuz ve uzuvlarıyla gerçekleştirdiğimiz aktiviteler bütünüdür. Bu aktiviteler yaşam içerisinde yerini almış ve insan hayatı üzerinde de olumlu ve olumuz etkiler yaratmaktadır.

Hareket, içeriği çok geniş bir alandır. Oturmak, yemek yemek, konuşmak, yürümek, beklemek, araba kullanmak vb. günlük yaşam içerisinde yer alan her şey belirli bir hareket bütününü ve temel hareket becerisini gerektirir.

Hareket eğitimi, belirli hareketlerin öğretilmesi olarak algılanmamalı, bireyin stresten uzaklaşma ve ruhsal dengesini sağlaması için araç olarak kullanılmaktadır. Hareket eğitimi denince hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi algılanmalıdır. Bireyin problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi ve kendini ifade etmesi için yeni keşifler yapmasına olanak sağlamak için ve yaratıcı çözümler üretmesine yardımcı olmak için de hareket eğitiminden yararlanılır.

Özel Engelli Bireyler, bazen içinde bitmek tükenmek bilmez bir enerji ile çevresiyle etkileşim halindedir, bazen ise aşırı durağandır. Kararlarında bazen çok ısrarlı bazen ise çok değişkendir. Kendine güven ile güvensizlik arasında gidip gelen, bağımsızlık ve bağımlılık boyutlarında ilişkilerini düzenler. Bu süreç içerisindeki hareketleri, bireyin sahip olduğu temel hareket becerileri belirler.

Özel Engelli Bireylerlerde hareket eğitimi; bireyin duruş, problem davranış, iletişim becerileri, akademik performansı ve geçmiş hareket eğitimi dönemi göz önünde bulundurularak uygulanan Temel Hareket ve Fiziksel Uygunluk testlerinden sonra sistemli bir şekilde yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar, bireyin yaşına boy ve kilo endeksine, aktif ve pasif nabız atış hızına doğru orantılı olarak belirlenmeli ve hazırlanan programlara bireyin gösterdiği olumlu ya da olumsuz tepkiler değerlendirilerek değişkenlik göstermelidir.

Hareket Eğitimi, özel engelli bireylerde yaşa göre ayrılmış temel hareket evrelerine göre bilişsel, sosyal ve duyusal alan üzerine etkiler yaratmakta ve bu evrelerin gelişimini desteklemektedir. Hareket devamlılığı, dikkat, koordinasyon becerileri, vücut postur bozuklukları, güç kontrolü, farkındalık ve güven bireylerde temas edilen ve başarı sağlanan temel ve en önemli unsurlardır.

İlgi Otizm Derneği olarak 2012 yılında başlattığımız projemizde yaklaşık 100 özel gereksinimli çocuğumuza eğitim verdik.

Proje kapsamında 9 ay süresince 8 ile 12 özel gereksinimli bireyle cumartesi günleri eğitim faaliyetleri sürdürülecektir. Hareket eğitimi seansları içerisinde; spor ve günlük yaşam becerileri etkinlikleri 2 saat yer alacak ardından 1 saat havuz seansında yüzme etkinlikleri yapılmaktadır.

Projede profesyonel öğretmenler, yönetim ve eğitim kadrosu görev alacak. Görev yapacak eğitim personeli, proje öncesi eğitici eğitimi programı ile eğitim alacak ve süreç içerisinde haftalık olarak hizmet içi eğitim programları düzenli olarak devam edecek.

Her çocuk bire bir öğretmen eşliğinde eğitim programını sürdürecek 1 Lider Eğitmen, 1 Proje Koordinatörü Ve 1 Proje Sorumlusu olmak üzere toplam 11 personel projede görev alacak.

Projeler