Login

Signup

Akçamete, A. G. (Ed.). (2009). Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. Ankara: Kök Yayıncılık.

Alberto , P. A., Troutman A. C. (2015). Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler için). H Sarı , Çev. (Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Alp, M. N., Oral, D., & Budak, T. (2007). Down Sendromu ön tanılı 584 olguda sitogenetik çalışma. Dicle Tıp Dergisi. 34(4), 283-289.

Asfuroğlu, B. Ö., & Fidan, S.T. (2016). Özgül öğrenme güçlüğü. Osmangazi Tıp Dergisi,38 (özel sayı 1), 49-54.

Austin, V. L., & Sciarra, D.T. (2015). Çocuk ve ergenlerde duygusal ve davranışsal bozukluklar. ( M. Özekes, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Burack, J.A., Hodapp, R.M., Iarocci, G., & Zigler, E.(Ed.).(2012). The Oxford handbook of intellectual disability and development. New York, NY: Oxford University Press

Cavkaytar, A. (Ed.). (2010). Özel eğitimde aile eğitimi ve rehberliği. Ankara: Maya Akademi.

Durhan, M. A., & Tanboğa, İ. (2016). Down Sendromlu çocuklarda uyku apne sendromu ve ağız diş sağlığı. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimleri Fakültesi Dergisi.  26(3), 511-516.

Erbaş, D., İftar Tekin , G., İftar Tekin , E. (2004). İşlevsel değerlendirme davranış sorunlarıyla başa çıkma ve uygun davranışlar kazandırma süreci.  Ankara: Kök Yayıncılık.

Erbaş, D., Yücesoy Özkan Ş. (2010) problem davranışları azaltmada olumlu davranışsaldestek uygulamaları: aile ve öğretmen eğitimi elkitabı. Ankara: Maya Akademi

Erdem, R., & Ege, P. (2011). Down Sendromlu bireylerin zihin kuramı gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 12(1), 23-36.

Greenspan, S. I. (2004). Floortime: What it really is, and what it isn’t. http://www.icdl.com/education/selfstudy/webradio/dirfloortimemodel

Güney, N. (t.y.). Özel Eğitim Hizmetlerinde Eğitsel Değerlendirme ve Tanımlama Süreci. https://slideplayer.biz.tr/slide/3150122/

ICDL(t.y.). What is DIR? http://www.icdl.com/dir

ICDL(t.y.) What is Floortime? http://www.icdl.com/floortime

İftar Tekin , E. (Ed.).(2013). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri. Ankara: Vize Basın Yayın.

İftar-Tekin, E. (Ed.).  (2016). Uygulamalı davranış analizi. Ankara: Vize Yayıncılık.

Lorna, W.(1996). Otizm el rehberi. (S. Kunt, Çev.). İstanbul: Doğan Kitap

Kauffman, J. M., & Landrum, T. J. (2015). Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri.  (10.basım) . ( S. Kaner, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Mastropieri, M. A., & Scruggs, T.E. (2016). Kaynaştırma sınıfı etkili farklılaştırılmış öğretim için stratejiler. (5.basım). (M. Şahin & T. Altun, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

ODFED(t.y.). Evde bakım maaşı. http://www.odfed.org/evde-bakim-maasi/

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü( 2018). Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kılavuzu. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/17234231_ram_kilavuzu_2018.pdf

Özkan, Ş. Y., Ergenekon, Y., Çolak, A., & Kaya, Ö. (2016). Otizm Spektrum Bozukluğu. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, & Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Özyürek, M. (2011). Problem davranışları değiştirme. Ankara: Kök Yayıncılık.

Özyürek, M. Olumlu Sınıf Yönetimi

Salman, U. A., & Jazeera, A.(2015, 2 Nisan). Eğitim otizmli çocukların hakkı. Hülya Kurt ve Mustafa Öztürk’le söyleşi. www.memurlar.net adresinden elde edildi.

Stahmer, A.C., Suhrheinrich, J., Reed, S., Schreibman, L., & Bolduc, C.(2015). Otizmli çocuklara yönelik sınıf-içi temel tepki öğretimi. (Y. Turan & Ö. Karaaslan, Çev). İzmir: Ege Dil Konuşma Davranış Bilimleri Merkezi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Çocuk gelişimi ve eğitimi, öğrenme güçlüğü. Ankara http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96%C4%9Frenme%20G%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%C4%9F%C3%BC.pdf

Tıbbi Genetik (t.y.). Down Sendromu. https://sites.google.com/site/sendromlar/sendomlar/down-sendromu

Timuçin E. U (2008) Doğrudan Davranışsal Danışmanlığın Birlikte Eğitim Ortamına Yerleştirilmiş Yetersizliği Olan Öğrencilerin Problem Davranışlarını Azaltmadaki Etkililiği, Doktora Tezi, ANKARA, 2008,

 

Timuçin E. U (2013), Özel Eğitim Ed: Sezgin Vuran, “Özel Eğitim ve Kaynaştırma Sınıflarının Etkili Yönetimi” kitap bölümü, Maya Akademi Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2013,

 

Ülkü, M. (2016, 9 Ekim). Öğrenme Güçlüğü Nedir? Belirtileri ve Tedavisi. http://cocukvegenc.com/ogrenme-guclugu-nedir/

Vuran, S. (Ed.). (2013). Özel eğitim. Ankara: Maya Akademi.

Vuran, S. (Ed.). (2017). Uygulamalı davranış analizi. Ankara: Eğiten Kitap.

Yüksek Planlama Kurulu ( 2016). Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planı (2016-2019).Resmî Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-16.htm.

Quinn, C. (2016). 100 soruda otizm: Aileler ve uzmanlar için el kitabı. (Ü. Şahbaz,Çev.).Ankara: Anı Yayıncılık.

Yararlı Kaynaklar